Ang Ovarian Cyst At Ang Mga Sintomas Nito


ad

Karamihan sa mga kababaihan ay nagkakaroon ng cyst sa kanilang obaryo ng hindi bababa ng isang beses sa kanilang buong buhay. Karamihan sa mga bukol na ito ay hindi masakit, walang sintomas, at nakikita lamang sa mga naka schedule na pelvic exam.

Ang mga sintomas ng ovarian cyst ay ang pagkahilo, pagsusuka, masakit na pagdumi at sakit habang nakikipagtalik.

Sa bihirang mga pagkakataon, ang ovarian cyst ay maaaring maging sanhi ng seryosong mga problema, kung meron ka nito, o nagdududa ka na meron ka nito, kailangan mo talagang magpatingin sa iyong doktor.

Ano ba ang ovarian cyst?

Ang obaryo ay bahagi ng reproductive system ng mga babae. Ito ay makikita sa baba ng sikmura sa magkabilang gilid ng matris. Ang mga babae ay may dalawang obaryo, na gumagawa at nagpapalabas ng mga itlog, gayundin ng mga hormones tulad ng estrogen at progesterone.

Kung minsan, may tumutubong cyst sa obaryo. Ito ay isang maliit na bukol na puno ng tubig. Karamihan sa mga babae ay nagkakaroon ng bukol na ito isang beses sa buong buhay nila. Kadalasan, ang mga cyst na ito ay hindi nagdudulot ng sakit o ng anumang sintomas.

Subalit, may mga pagkakataon na lumilitaw ay mga sintomas ng ovarian cyst habang lumalaki ang bukol sa obaryo ng isang babae.

Ang mga sumusunod ay mga sintomas ng cyst sa obaryo:

 • Pamamaga ng tiyan
 • Masakit na pagdumi
 • Masakit na balakang bago at habang nagreregla
 • Masakit na pakikipagtalik
 • Pananakit ng likod at balakang
 • Masakit na suso
 • Pagkahilo at pagsusuka

Narito naman ang malalang mga sintomas ng ovarian cyst na magsasabi saiyo na kailangan mo nang magpatingin sa doktor:

 • Matinding pananakit ng balakang
 • Lagnat
 • Pagkahilo at pagkawala ng malay
 • Mabilis na paghinga

Ang mga sintomas na ito ay maaaring nagsasabi na ang iyong bukol sa obaryo ay sumabog na. Ang mga kumplikasyon na dala ng kondisyong ito ay may malubhang resulta kung hindi magagamot agad.

Mga kumplikasyon ng ovarian cyst

Karamihan sa mga kaso ng cyst sa obaryo ay hindi naman malubha at kusa ding nawawala sa katagalan. Ang mga bukol na ito ay maaaring maging sanhi ng bahagyang mga sintomas ng ovarian cyst, kung meron man. Subalit sa ilang mga pagkakataon, maaaring makita ng iyong doktor na ang iyong cyst ay pwedeng mauwi sa cancer.

Ang ovarian torsion ay isa pang kumplikasyon ng ovarian cyst. Sa kundisyong ito, ang isang malaking bukol ay naging dahilan ng pagkapilipit ng obaryo at pagkilos nito mula sa tamang posisyon. Ang suplay ng dugo sa obaryo ay maaaring maputol, at kung hindi malulunasan, ito ay maaaring ikamatay ng mga tissue na nasa obaryo. Bagaman ito ay bibihirang mangyari, ang ovarian torsion ay siyang dailan ng 3% ng lahat ng mga dagliang pag-opera sa matris, sabuong mundo.

Ang ruptured cyst, o ang pagputok ng bukol sa obaryo ay isa pang bihira, ngunit nakamamatay na kumplikasyon. Ito ay maaaring maging sanhi ng matinding pananakit at pagdurugo sa loob ng katawan. Ang kundisyong ito ay maaaring magpataas ng posibilidad na ikaw ay magkaroon ng impeksyon at maaari itong ikamatay kung hindi agad malulunasan.


ad