Mga Dapat Mong Malaman Hinggil sa Bukol sa Suso


ad

Ang bukol sa suso ay ang pamamaga ng loob ng suso. Madali itong mapansin dahil iba ang tekstura ng bahagi ng suso na may bukol kumpara sa ibang bahagi. Pag-uusapan natin sa artikulong ito ang iba’t ibang mga dahilan ng pagkakaroon ng bukol sa suso. Karamihan sa mga dahilang ito ay hindi naman pinagmumulan ng kanser.

Kapag nalamn mo na ikaw ay may bukol sa dibdib, kailangan mong magpa check-up agad sa doktor. Tandaan na ang bukol sa suso ay maaaring tumubo kapwa sa mga babae at lalake bagaman ito ay mas karaniwan sa mga babae.

Pag-usapan natin ang mga sumusunod na paksa:

  • Ang kayarian ng suso
  • Mga bukol sa suso na hindi naman cancerous
  • Kanser sa suso
  • Pagkapa sa bukol sa suso

Ang kayarian ng suso

Ang mga kababaihan ay dapat na maging lubos na pamilyar sa kanilang suso upang madali nilang matukoy ang anumang mga pagbabago dito.

Ang suso ng babae ay kinapapalooban ng iba’t ibang uri ng tissue. Ang dalawang pangunahing bahagi nito ay ang milk glands, bahagi kung saan ginagawa ang gatas at ang milk ducts kung saan dumaraan ang gatas hanggang sa makarating ito sa utong.

Ang kayarian ng mga tissue sa suso ay maaaring maging iba iba, depende sa pangangailangan. Halimbawa, kung ang isang babae ay nagpapasuso, ang kanyang suso ay tiyak na magbabago. Mababago ang itsura nito at pakiramdam mo dito.

Ang bawat bahagi ng suso ay maaaring tumugon sa iba’t ibang paraan sa mga pagbabago sa kemikal na kayarian ng pangangatawan ng isang babae. Ang mga pagbabagong ito ay nakakaapekto sa mga pakiramdam at tekstura ng suso, at maaari itong makaapekto sa pagtubo ng mga bukol sa suso.

Ang ilan sa mga bukol sa dibdib ay matigas subalit ang iba naman ay parang makapal na lupon ng mga tissue lamang.

Maraming mga salik ang maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng bukol sa dibbid ngunit hindi naman lahat ng uri ng bukol sa suso ay dapat nang ikabahala.

Ang laki, hugis, tekstura at pakiramdam sa mga bukol sa suso ay maaaring iba-iba. Ang pagiging consistent ng mga bukol na ito ay makakatulong sa doktor na matukoy kung anong uri ng bukol ang tumubo sa iyo.

Mga bukol sa suso na hindi nauuwi sa kanser

Narito ang ilan sa mga uri ng bukol sa suso na hindi naman lubhang mapanganib:

Cyst sa suso. Ang cyst sa suso ay isang hindi naman cancerous na bukul sa dibdib na kina papalooban ng tubig. Kadalasang ito ay isang malambot na bukol, maihahambing sa goma na nasa loob ng balat ng suso. Kung minsan ay hindi madaling matukoy ang mga sintomas ng cyst sa suso dahil kadalasan nang hindi namn ito masakit. Mangilan-ngilan lang ang mga pasyente ng cyst sa suso na nagsasabing ito ay masakit. Bihira sa mga babaeng may edad lampas 50 ang nagkakaroon ng cyst sa suso. Hanggang sa ngayon, hindi pa tiyak kung ano ang mga dahilan ng pagkakaroon ng cyst, ngunit ito ay maaaring dahil sa pagtugon ng mga tissue sa aktibidad ng mga hormone may kinalaman sa buwanang regla.

Ang mga cyst sa suso ay maaaring maging napakaliit na makikita lamang sa ultrasound hanggang sa limang sentimetro. Ang malalaking cyst sa suso ay maaaring magdulot ng matinding pressure sa kalapit na tissue kaya ito maaaring maging napakasakit at sagabal sa pang-araw araw na mga gawain.

Ang sebaceous cyst ay maaaring tumubo kapag ang mga oil gland na nasa suso ay mabarahan. Ang cyst na ito ay maaaring tumubo sa ilalim ng balat. Ito ay maaaring lumaki nang lumaki bilang resulta ng isang pinsala o pagtaas ng lebel ng isang partikular na hormone sa katawan. Ang uri ng cyst sa suso na ito ay kadalasan nang hindi nangangailangan paggamot, subalit maaari itong alisin kung napakasakit na nito o kaya ay sagabal na ito sa iyong pang-araw araw na buhay.

Nana sa suso. Ang nana kung minsan ay tumutubo rin sa suso. Ito ay maaaring maging napakasakit. Ito ay hindi naman cancerous at pinaniniwalaang dulot bacteria. Ang kalapit na mga balat sa suso ay maaaring maging mapula, mararamdaman mo na ito ay mainit at matigas. Ang mga babaeng nagpapasuso ay mas madalas na tamaan ng nana sa suso.

Adenoma. Ang adenoma ay isang abnormal na pagtubo sa mga tissue na pang glandula sa suso. Ang fibroadenoma ang isa sa mga pangkaraniwang uri ng adenoma sa suso. Nakakaapekto ito sa mga babaeng may edad na hindi lalampas sa 30 taong gulang, pero maaari rin itong tumubo sa mga mas nakatatandang kababaihan. Ang uri ng bukol sa suso na ito ay hindi naman cancerous.

Intraductal papilloma. Ang uri ng bukol sa suso na ito ay tulad kulugong mga butlig na kadalasang tumutubo sa ilalim ng utong. Kung minsan ay nagkakaroon ng pagdurugo ang mga babaeng meron nito. Ang mga mas batang babae ay mas malamang na tubuan ng higit sa isang mga bukol samantalang ang mga babaeng malapit nang mag menopause ay tinutubuan ng iisang bukol lamang.

Breast cancer, ang pinaka-mapanganib na bukol sa suso

Ang bukol sa suso na dala ng breast cancer ay kadalasan nang matigas at hindi madaling makilos. Kadalasan itong may iregular na hugis. Mapansin mong parang nakabaon sa ilalim ng suso ang bukol na sanhi ng breast cancer.

Ang breast cancer ay hindi masakit lalo na kung ito ay nasa maagang yugto pa lamang. Ito ay maaaring tumubo saan man sa suso o sa utong, ngunit mas madalas itong tumubo sa mas itaas na bahagi.

Ang ilan sa mga cancerous na bukol sa dibdib ay napakasakit. Ito ay nangyayari kung ang bukol ay malaki o naging sanhi ng pagsusugat sa ibabaw ng balat.

Pagsusuri para sa bukol sa suso

Mahalaga na ang bawat babae ay pamilya sa kanyang katawan lalong lalo na sa kanyang suso. Ang pag-alam sa normal na itsura at pakiramdam sa suso at makakatulong saiyo na mapansin ang ano mang mga pagbabago, kabilang na ang pagtubo ng bukol sa suso.

Ang pagsusuri sa sariling suso ay kinakailangang isagawa ng buwanan.

Narito ang mga pamamaraan ng pagsusuri sa suso.

  • Humarap sa salamin, tingnan ang laki, hugis, kulay at maghanap ng mga pamamaga o bukol
  • Itaas ang kamay ay gawing muli ang unang hakbang
  • Maghanap ng anumang discharge na lumalabas sa utong: matubig, kulay gatas, dilaw o may dugo
  • Kapain ang suso ng madiin ngunit marahan nang nakahiga, isama mo na ang mga kili-kili pababa ng ribs
  • Gawin ang nasabing hakbang habang nakatayo o nakaupo. Mas madali itong gawin kapag naliligo.

Baga man karamihan sa mga bukol ay hindi naman seryoso, ang anumang kakaiba na mapapansin mo ay dapat na masuri agad ng doktor.


ad