Dugo sa Dumi: May Kanser Ba Ako Kung May Dugo Ang Dumi Ko?


ad

Ang pagkakaroon ng dugo sa dumi ay talagang nakakatakot, bagaman makita mo ito matapos kang mag banyo o kaya ay sabihin saiyo ng doktor mo na may dugo ka sa dumi pagkatapos ng isang pagsusuri. Kung may dugo ang dumi mo, baka itanong mo sa sarili mo: anong klaseng sakit ang tumatae ng dugo? At maaari ito sundan ng pagkabahala, at kung minsaan ay pagpapanik pa nga. Ang artikulong ito ay tutulong saiyo na magkaroon ng wastong kaalaman tungkol sa pagkakaroon ng dugo sa dumi. Tatalakayin din natin ang mga kasagutan sa mga tanong na: anong klaseng sakit ang tumatae ng dugo? O ano ang gagawin kung may dugo ang dumi ko?

Bagaman ang pagkakaroon ng dugo sa dumi ay maaaring sintomas ng isang seryosong problema tulad ng kanser, hindi naman ito palaging ganyan. Narito ang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa posibleng mga sanhi ng pagdumi na may kasamang dugo. Pag-uusapan din natin kung ano ang kailangan mong gawin at ng iyong doktor kung tungkol sa pagtatae ng dugo.

Mga sanhi ng pagkakaroon ng dugo sa dumi

Ang pagkakaroon ng dugo sa dumi ay nangangahulugan lamang na may sugat o pagdurugo saan man sa iyong sistemang panunaw. Kung minsan, ang dami ng dugo ay napakaliit na makikita lamang kung ikaw ay sasailalim sa ilang partikular na pagsusuri. Sa ilang mga pagkakataon, ang dugo sa dumi ay makikita sa tissue o sa dumi mismo bilang preskong dugo. Ang pagdurugo na nangyayari sa itaas na bahagi ng bituka ay maaaring maging maitim ang kulay.

Narito ang ilan sa mga maaaring sanhi ng pagkakaroon ng dugo sa dumi:

Sakit sa diverticula. Ang diverticula ay maliliit na mga supot na nakadikit sa colon. Ang diverticula ay kadalasan nang hindi naman nagdudulot ng anumang problema. Pero kung minsan, ang mga ito ay nagdurugo at nagkaka-impeksyon.

Anal fissure. Ito ay maliit na sugat o punit sa tissue lining ng puwet na nakukuha kapag nakakaranas ka ng constipation. Ang anal fissure ay kadalasan nang napakasakit.

Colitis. Ang colitis ay ang pamamaga ng colon. Sanhi nito ang pagkakaroon impeksyon o inflammatory bowel disease.

Peptic ulcer. Ito ay ang mga sugat o paltos sa lining ng sikmura. Marami sa mga uri ng ulcer ay dahil sa impeksyon o kaya naman ay lipas gutom. Ang pangmatagalang pag-inom ng mga gamot sa pamamaga tulad ng aspirin at naproxen ay maaari ring maging dahilan ng ulcer.

Polyp o kanser. Ang polyp ay mga bukol na maaaring tumubo, lumaki at dumugo. Ang polyp ay maaaring mauwi sa kanser. Ang Colorectal cancer ay isa sa karaniwang mga mga kanser na tumutubo sa mga Pinoy. Ang pagdurugo na dala ng kanser na ito ay hindi masyadong halata ng ating mga mata. Kadalasang nakikita ang dugo sa dumi kapag sinusuri sa laboratoryo.

Base sa mga dahilan ng pagkakaroon ng dugo sa dumi, makikita mo na hindi naman lahat ng kaso ng pagtatae ng dugo ay kanser na agad, kaya huwag ka munang mag-panic. Mas makabubuting sumangguni ka muna sa doktor bago ka mag-isip ng kung anu-ano!

OK baka sigurado ka na, may dugo ang dumi ko; ano na ang sunod? Kailangan mo na ngayong malaman kung anong uri ng paggamot ang kailangan. Narito ang mga sumusunod na lunas sa dugo sa dumi.

Gamot sa dugo sa dumi

Alam moa ng pagkakaroon ng bahagya o malalamang pagdurugo sa bituka ay maaaring maging sanhi ng sobrang pagkawala ng dugo sa katawan na maaaring dahilan ng panghihina, mababang presyon ng dugo, pagkahilo, pagkahimatay o ng mismong pagkamatay. Ang mga pasyenteng nagdurugo ang bituka ay karaniwan nang kailangang ipasok sa ospital. Kailangan silang agarang mabigyan ng swero o salinan ng dugo para mapalitan agad ang dugo na nawala sa kanya. Magsasagawa rin ng mga pagsusuri tulad ng colonoscopy at angiogram para matukoy ang dahilan at lokasyon ng pagdurugo.

Ang mga pasyente na may malalang kaso ng anemia ay kailangang ipasok sa ospital para masalinan ng dugo kasunod ng pangmatagalang oral iron treatments gamit ang tableta. Ang mga pasyente na may iron deficiency anemia bilang resulta ng pagkawala ng dugo ay dapat na sumailalim sa colonoscopy para matukoy kung ano ang sanhi ng pagkawala ng dugo sa katawan.

Malibang ang anemia ay malala, ang mga pasyente na may bahagyang pagtatae ng dugo dahil sa mga polyp sa colon, kanser sa colon at almoranas ay kadalasang hindi naman nangangailangang maipasok sa ospital.

Pagtukoy sa dahilan at lokasyon ng pagdurugo

Ang colonoscopy ay isa sa mga popular na pamamaraan para sa pagsusuri at paggamot sa pagtatae ng dugo. Kadalasang isinasagawa ang prosesong ito pagkatapos na ang pasyente ay bigyan ng oral laxative o pampadumi para malinisan ang bituka. Gayunman, sa mga malalang kalagayan na ang pagdurugo ay malala at tuloy-tuloy, ang doktor ay maaaring magdisisyon na magsagawa ng colonoscopy na hindi patiunang nilinis ang bituka ng pasyente.

Pagpigil sa pagdurugo

Ang colonoscopy ay hindi lang isang gamit na pangsuri, ito ay may kakayahan ring pigilan ang pagdurugo sa pamamagitan ng pagtanggalan sa nagdurugong mga polyp at pagkuryente sa mga ulcer. Ang prosesong ito ay tinatawag na cauterization na kung saan, sinasabayan ng mahabang cauterizing probe ang pagpasok ng colonoscopy. Kung ito ay maisasagawa ng tama, mapipigilan nito ang pagdurugo kaya naman mababawasan ang pangangailangang magpasalin, mabawasan ang tagal ng pamamalagi sa ospital at maiwasan ang operasyon.

Sa mga pagkakataong hindi matukoy ng colonoscopy ang lokasyon ng pagdurugo at hindi nito mapigilan ang pagdurugo, ang visceral angiogram ay maaaring isagawa ng mga doktor. Kapag matukoy ng angiogram ang lokasyon ng pagdurugo, ang mga gamot ay maaaring ipasok sa pamamagitan ng angiogram catheter para pakiputin ang mga ugat na nagdurugo.

Kung ang dalawang pamamaraang ito ay hindi magtagumpay sa pagpapahinto ng pagdurugo, sa pagkakataong ito ay kailangan na ang operasyon. Kung alam na ng seruhano ang lokasyon ng pagdurugo, alam na rin niya kung saan isasagawa ang operasyon. Kadalasan nang tinatanggal ng doktor ang bahagi na may cancer, nagdurugong polyp o iba pa na nagiging sanhi ng tuloy-tuloy na pagdurugo.

Ang hindi naman malalang uri ng pagdurugo na sanhi ng anal fissure o almoranas ay maaaring gamutin ng mga pamahid sa almoranas o pampalambot ng dumi. Kung ang mga pamamaraang ito ay hindi gumana, may iba’t ibang mga pamamaraan naman na pwedeng isagawa katulad ng pag-opera sa almoranas.


ad