Ang Ovarian Cyst At Ang Mga Sintomas Nito

Karamihan sa mga kababaihan ay nagkakaroon ng cyst sa kanilang obaryo ng hindi bababa ng isang beses sa kanilang buong buhay. Karamihan sa mga bukol na ito ay hindi masakit, walang sintomas, at nakikita lamang sa mga naka schedule na pelvic exam. Ang mga sintomas ng ovarian cyst ay ang pagkahilo, pagsusuka, masakit na pagdumi at sakit habang nakikipagtalik. Sa…

MAGBASA

Ano ba ang Breast Cancer o Kanser sa Suso?

Ang kanser sa suso ay nabubuo sa mga selula ng suso. Kadalasang nagsisimula ito sa lining sa loob ng mga milk ducts o lobules na nagsusuplay ng gatas sa suso. May dalawang uri ng breast cancer ayon sa lugar kung saan ito nagmula. Ang tumor na nagsimula sa ducts ay tinatawag na ductal carcinoma at ang nagsimula naman sa lobules…

MAGBASA

Mga Sintomas ng Ovarian Cancer

Ang ovarian cancer ay nangyayari kapag ang abnormal na mga selula ay magsimulang dumami sa di pang karaniwang sukat at makabuo ng tumor sa loob ng obaryo. Ang tumor na nanggagaling sa obaryo ay maaaring kumalat sa iba pang bahagi ng katawan. Ang obaryo ay dalawang glands para sa pagpaparami o reproduction. Ito ay nagpapalabas ng ova, o itlog. Ito…

MAGBASA