Mga Sintomas ng Ovarian Cancer


ad

Ang ovarian cancer ay nangyayari kapag ang abnormal na mga selula ay magsimulang dumami sa di pang karaniwang sukat at makabuo ng tumor sa loob ng obaryo. Ang tumor na nanggagaling sa obaryo ay maaaring kumalat sa iba pang bahagi ng katawan. Ang obaryo ay dalawang glands para sa pagpaparami o reproduction. Ito ay nagpapalabas ng ova, o itlog. Ito ay nagpapalabas din ng mga hormones tulad ng estrogen at progesterone.

Tinatayang 22,000 mga babae sa buong mundo ang napapatunayang may ovarian cancer taon-taon at nakalulungkot 14,000 sa kanila ang mamatay dahil sa sakit na ito.

Ano nga ba ang mga sintomas ng ovarian cancer? Ang sakit na ito ay may mga palatandaan, subalit ang paunang mga sintomas nito ay nakalilito at kadalasan nang naisasawalang bahala. Mga dalawampung porsyento lamang ng mga kaso ng ovarian cancer ang natutuklasan ng maaaga.

Sintomas ng ovarian cancer

Madali lamang na maisantabi ang maaagang mga sintomas ng ovarian cancer sapagkat ito ay kapareho lamang ng iba pang pangkaraniwang mga karamdaman. Ang mga sintomas nito ay kadalasang nawawala at bumabalik.

Ang maaagang mga sintomas ng ovarian cancer ay ang mgasumusunod:

 • Pagkakaroon ng kabag at pananakit ng tiyan
 • Di normal na pagkabusog kahit kaunti pa lamang ang kinakain
 • Pag dami ng ihi
 • Masidhing kagustuhang umihi

Kasama rin sa mga sintomas ng ovarian cancer ang mga sumusunod:

 • Pagkahapo
 • Hindi madaling matunawan
 • Heartburn
 • Kahirapan sa pagdumi
 • Pananakit ng likod
 • Pagiging hindi regular ng regla
 • Masakit na pakikipagtalik

Pero tandaan, ang mga sintomas na nabanggit ay maaaring lumitaw dahil sa iba’t ibang dahilan at hindi dahil sa ovarian cancer lamang. Ang ilang mga babae ay may nararanasang ilan sa mga ito. Ang mga sintomas na ito ay panandalian lamang at nagagamot naman ng simpleng mga pamamaraan sa kadalasan.

Subalit ang mga sintomas na ito ay mananatili kung ito ay dahil sa ovarian cancer. Tumawag o magbisita sa doktor kung mayroon kang isa o higit pa sa mga sintomas na ito at hindi nawawala sa loob ng ilang panahon. Ang mga sintomas ay maaaring maging mas malala habang lumalaki ang iyong tumor. Sa panahon iyan, ang kanser ay malamang na kumalat na sa buong obaryo. Ito ay siyang magpapahirap sa gamutan ng ganitong uri ng kanser.

Mga sanhi ng ovarian cancer

Ang eksaktong sanhi ng ovarian cancer ay hindi matiyak. Subalit ang ilang mga salik ay napatunayang nagpapalakas ng mga posibilidad, tulad ng mga sumusunod:

 • Pagkakaroon ng kapamilyang may ovarian cancer
 • Pagkakaroon ng kanser sa suso, matris o colon
 • Paggamit ng mga gamot para mabuntis
 • Hindi pa nakakaranas mabuntis
 • Pagkakaroon ng endometriosis

Ang pagtanda ay isa rin sa mga salik. Sa kadalasan, ang ovarian cancer ay lumalabas sa panahon ng menopause.

Posible na magkaroon ng ovarian cancer kahit na wala ka ng alin man sa mga salik na nabanggit. Sa katulad na paraan, ang pagkakaroon ng alin man sa mga salik na nabanggit ay hindi nangangahulugan na ikaw ay magkakaroon na ng ganitong uri ng nakakatakot na sakit

Paggamot sa ovarian cancer

Paano ba ginagamot ang ovarian cancer? Ito ay nakadepende sa kung gaano na kalala ang pagkalat ng kanser sa katawan. Ang isang pangkat ng mga doktor ay siyang magdidisisyon kung anong uri ng panggagamot ang kakailanganin depende na rin sa sitwasyon. Kadalasan, kailangan ng dalawa o higit pang uri ng panggagamot tulad ng mga sumusunod:

 • Pagsasailalim sa chemotherapy o radiation
 • Pag-opera para alisin ang tumor
 • Hormone therapy
 • Targeted therapy
 • At iba pa

ad