Sintomas ng Tumor sa Ulo: Mga Dapat Mong Malaman Tungkol sa Brain Tumor


ad

Naghahanap ka ba ng impormasyon tungkol sa brain tumor at mga sintomas nito? Ang artikulong ito ay nakatutok sa mga sintomas ng tumor sa ulo.

Ano ang tumor sa ulo?

Ang tumor ay isang limpak ng mga tissue na nabubuo kapag naiipon ang abnormal na mga selula. Sa normal na kalagayan, ang mga selula ay namamatay at napapalitan ng mga bagong selula habang ikaw ay nagkakaedad. Kung ikaw ay may kanser o tumor, hindi namamatay ang mga selula. Ang mga selula ng tumor ay lumalaki at dumadami kahit hindi naman ito kailangan ng katawan, at hindi tulad ng normal na matatandang selula, ang mga selula ng tumor ay hindi namamatay. Habang nagpapatuloy ang prosesong ito, ang tumor ay patuloy na lumalaki habang parami ng parami ang mga selulang naiipon sa limpak na mga tissue.

Ang pangunahing mga tumor sa utak ay nanggagaling sa iba’t ibang mga selula na bumubuo sa utal at sa central nervous system at pinapangalanan depende sa uri ng selula kung saan sila nagmula. Ang pinaka madalas na uri ng brain tumor ay ang gliomas at astrocytic tumor. Ang mga tumor na ito ay nabubuo galing sa astrocytes at iba pang selulang glial, mga selulang nagnanapanatili ng kalusugan ng mga nerves.

Ang pangalawang pangkaraniwang uri ng tumor sa utak ng mga adulto ay ang meningeal tumor. Ang mga ito ay nabubuo sa meninges isang manipis na bahagi ng tissue na tumatakip sa utak at spinal cord.

Pagkakaiba ng benign at malignant na tumor

Ang tumor sa utak na benign ay hindi cancerous. Ang mga tumor sa utak na malignant ay mga kanser at nagmumula sa utak, ito ay lumalaki ng mas mabilis at agresibo sa pag hawa sa mga nakapalibot na mga tissue. Bagaman bihirang kumalat ang kanser sa utak sa ibang mga organs, pwede itong kumalat sa iba pang bahagi ng utak at central nervous system.

Ang mga tumor sa utak na benign ay hindi gaanong nakaugat sa mga tissues ng utak. Ito ang dahilan kung bakit mas madali itong operahin kumpara sa malignant na mga tumor, lalo na kung ito ay naka pwesto sa bahagi ng utak na pwede itong operahin. Kung ito ay operahin, pwede itong bumalik sa kalaunan, bagaman ang mga tumor na benign ay mas bihirang bumalik kaysa sa mga tumor na malignant.

Bagaman ang mga tumor na benign sa iba pang bahagi ng katawan ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa kalusugan, hindi ito itinuturing na pangunahing mga problema at hindi ito nakamamatay. Sa kabaliktaran, ang tumor sa utak ay isang seryosong problema. Ang tumor na ito ay maaaring sumira sa iba pang mga tissues na nakapalibot dito dahil sa dala nitong pamamaga at dagdag na pressure sa tissue sa ilalim at sa palibot ng tumor. Nakadadagdag din ito ng pressure sa bungo ng tao.

Sintomas ng tumor sa ulo

Ang mga sintomas ng tumor sa utak ay iba iba depende sa uri ng tumor at sa lokasyon nito. Dahil sa ang iba’t ibang bahagi ng utak ay kumukontrol sa iba’t ibang tungkulin ng katawan, ang mga sintomas ng tumor sa utak ay nakadepende sa kung saan sa utak matatagpuan ang tumor.

Ang ilan sa mga tumor ay hindi kakakitaan ng mga sintomas hanggang sa ito ay maging malaki kaya’t magkakaroon ng seryoso at napakabilis nap ag hina ng kalusugan ng pasyenteng meron nito. Ang ilan sa mga tumor sa utak ay mabagal lumaki.

Ang isa sa pangkaraniwang sintomas ng tumor sa ulo na makikita bilang pangunahing palatandaan ay ang pag sakit ng ulo. Kadalasan, ang sakit ng ulo na dala ng brain tumor ay hindi nadadala ng mga gamot sa sakit ng ulo.

Ang iba pang mga sintomas ng tumor sa utak ay ang mga sumusunod:

 • Pangingisay
 • Mga pagbabago sa pagsasalita at pandinig
 • Mga pagbabago sa paningin
 • Problema sa panimbang
 • Problema sa paglakad
 • Pamamanhid ng kamay at paa
 • Pagbabago sa mga ugali
 • Kawalan ng kakayahang mag tuon ng pansin
 • Panghihina sa isang bahagi ng katawan

Tandaan na ang mga sintomas na ito ay maaaring bunga ng maraming mga posibilidad. Huwag isiping may tumor kana sa utak dahil lamang sa kasalukuyan mong nararamdaman ang ilan sa mga sintomas na ito. Makabubuting samangguni muna sa doktor.

Paraan ng pagsusuri sa tumor sa utak

Para masuri ang tumor sa ulo, ang iyong doktor ay magsisimula sa panmamagitan ng pag tatanong tungkol sa mga sintomas na iyong nararamdaman. Aalamin din ng doktor ang iyong personal at pampamilyang medikal na kasaysayan. Sunod ay ang iyong pagsasailalim sa pisikal na pagsusuri kasama na ang neurological exam. Kung may dahilan na mabahala ang doktor na ikaw ay may tumor sa utak, hihingiin ng doktor na ikaw ay sumailalim sa isa o higit pa sa mga sumusunod nap ag susuri.

 • CT scan o MRI para makita ng mas detalyado ang itsura ng iyong utak
 • Angiogram o MRA, isang pamamaraan na ginagamitan ng espesyal na tina at X-ray ng mga ugat sa utak para tingnan kung may mga senyales ng tumor o abnormal na mga ugat.
 • Baka gustuhin din ng doktor na kunan ka ng biopsy para malaman kung ang iyong tumor ay cancerous. Kukuha siya ng sample ng tissue sa utak habang ikaw ay inoopera o kaya ay magbubutas ng maliit na butas sa bungo bago magsimula ang gamutan. Ang ample ay susuriin sa laboratoryo.

Gamot sa tumor sa utak

Ang pag oopera para alisin ang tumor ay siyang pangunahing pagpipilian kapag napatunayan na ikaw ay may tumor sa utak. Subalit may mga tumor na hindi pwedeng operahin dahil sa ito ay matatagpuan sa bahagi ng utak na hindi pwedeng magalaw. Sa mga kalagayang hindi maoopera ang tumor sa ulo, gagamit ang mga doktor ng chemotherapy o radiation therapy para paliitin ang tumor. Kung minsan, ginagamit din ang ganitong uri ng panggagamot para pagkatapos mismo ng operasyon para patayin ang mga natitira pang cancer cells. May mga tumor na tumubo sa pinaka malalalim na bahagi ng utak na mahirap maabot ng operation o ng chemotherapy at radiation therapy, ginagamitan ito ng Gamma Knife Therapy, na isang uri ng sopistikadong radiation therapy.


ad