Sintomas ng Myoma: Mga Paraan Para Matukoy ang Myoma


ad

Ang myoma ay isang bukol na namaumuo sa loob ng matris kapag ang isang babae ay nasa edad na pwede pa siyang magbuntis at manganak. Ang myoma ay kadalasang hindi naman nauuwi sa kanser.

Ang myoma ay maaaring maging kasing laki ng buto ng mga pananim. Ito ay hindi nakikita ng walang gamit na aparato. Maaari itong tumubo ng sama-sama anupa’t pwede nitong mabago ang itsura ng matris. Pwede kang magkaroon ng isa o higit pang myoma sa matris mo. Sa malalang mga kalagayan, ang kumpo-kumpol na myoma ay kayang magpalaki sa matris na maaaring umabot sa iyong rib cage!

Marami sa mga kababaihan ang nagkakaroon ng myoma minsan sa kanilang buhay. Subalit karamihan sa mga babae ay hindi alam na sila pala ay may myoma dahil ito ay kadalasang nariyan kahit wala namang sintomas. Ang iyong doktor ay siyang aksidenteng makakita nito kapag ikaw ay sumailalim sa mga pagsusuri tulad ng pelvic exam o ultrasound.

Mga sintomas ng myoma

Marami sa mga kababaihan ang may myoma sa matris subalit walang makikitang sintomas. Sa mga babae na may sintomas, ito ay maaaring nagkakaiba-iba depende sa lokasyon, laki at dami ng bukol.

Ito ay ilan lamang sa mga sintomas ng myoma:

  • Malakas na daloy ng regla
  • Pagkakaroon ng regla na hindi bababa sa isang linggo
  • Pananakit ng balakang
  • Palagiang pag-ihi
  • Kahirapan sa pagdumi
  • Pananakit ng likod at mga binti

Kailan ba dapat magpatingin sa doktor ang mga pasyenteng may myoma?

  • Ang pananakit ng balakang ay hindi nawawala
  • Sobrang pag agos ng dugo tuwing regla
  • Pagkakaroon ng spotting o bleeding kahit hindi naman regla

Makipagkita agad sa doktor makita ang ganitong sintomas ng myoma at kung masyadong malakas ang paglabas ng dugo at may pabigla biglang matinding panankit ng balakang na nagmumula sa loob.

Sanhi ng myoma

Hindi alam ng mga doktor ang eksaktong sanhi ng pagkakaroon ng myoma, subalit ang resulta ng mga pananaliksik ay bahagyang nagpapakita na ang mga sumusunod ay siyang salik sa pagkakaroon ng myoma.

Pagbabago sa genes. Marami sa mga kaso ng myoma sinasabing nagtataglay ng kakaibang uri ng genes na hindi katulad ng nasa normal na mga selula ng matris.

Mga hormone. Ang estrogen at progesterone, ang dalawang hormone na siyang nag sasaayos ng pag laki ng matris tuwing may regla bilang preperasyon sa pagbubuntis ay sinasabing malamang na dahilan ng paglaki ng myoma. Ang myoma ay nagtataglay ng mas maraming sukat ng receptor dalawang nabanggit na hormones kaysa sa normal na selula ng matris. Ang myoma ay kusang lumiliit kapag ang pasyente ay magmenopause dahil sa kakulangan ng hormones.

Ibang pang salik ng paglaki. Ang mga sangkap o kemikal sa katawan tulad ng mala-insuling mga kemikal ay maaaring makaapekto sa paglaki ng myoma.

Naniniwala ang mga doktor na ang myoma ay tumutubo galing sa isang stem cell na malalambot na mga tissue sa matris. Ang selulang ito ay mahahati ng ilang ulit, na lumilikha ng matigas, tulad gomang tissue na kakaiba kumpara sa nakapalibot na mga tissue.

Ang paglaki ng myoma ay nag-iiba-iba: ito ay maaaring tumubo ng mabagal o mabilis, maaaring hindi lumaki. Ang ibang myoma ay limiliit ng kusa. Maraming kaso ng myoma na tumubo habang buntis ang isang babae ay lumiliit o nawawala pagkatapos ng pagbubuntis, kapag ang matris ay bumalik na sa dating sukat nito.

Sino ang nanganganib na magkaroon ng myoma?

May ilang kilalang risk factors para sa myoma, ibig sabihin, ito yung mga salik na nagsasabi kung ikaw ay mas nanganganib na magkaroon ng myoma, maliban sa ikaw ay isang babae at nasa edad na pwede nang manganak.

Narito ang ilan sa mga salik:

Pagkanamamana. Kung ang nanay o kapatid mo ay may myoma, ikaw ay mas nanganganib na magkaroon din nito.

Lahi. Ang mga babae galing sa lahing Aprikano ay mas malamang na magka myoma kumpara sa iba pang mga lahi. Karagdagan pa, ang mga babaeng itim ay nagkakaroon ng myoma sa mas bata pang edad. Sila rin ay tinutubuan ng mas malalaki at maraming myoma.

Salik sa kapaligiran. Ang maaagang pagkakaroon ng regla, paggamit ng birth control pill, katabaan, kakulangan sa bitamina D, pagkain ng maraming karne at kakaunting gulay, prutas at gatas, pag-inom ng alak, ay nagpapataas ng panganib na ikaw ay magkaroon ng myoma.

Mga komplikasyon ng myoma

Bagaman sinasabing ang pagkakaroon ng myoma ay hindi naman lubhang mapanganib, ito ay maaaring maging dahilan ng mahirap na mga sitwasyon. Ito ay maaari ring pagmulan ng mga kumplikasyon tulad ng anemia dahil sa malakas na agos ng dugo tuwing regla.

Myoma at pagbubuntis

Ang pagkakaroon ng myoma ay hindi naman sagabal sa pagbubuntis. Subalit, posible na ang myoma ay maging sanhi ng pagkabaog sa mga babae. Maaaring pataasin din ng myoma ang panganib na ikaw ay magkaroon ng mga kumplikasyon sa pagbubuntis, tulad ng placental abruption, mabagal na paglaki ng fetus at mas maaagang panganganak.

Pagsusuri sa myoma

Ang pagkakaroon ng myoma ay kadalasan nang aksidenteng natutuklasan ng doktor kapag isinasagawa ang pelvic examination. Maaaring makapa ng doktor ang kakaibang hugis ng matris, na malamang na sanhi ng pagkakaroon ng myoma. Kapag ikaw ay may ganitong sintomas, ang iyong doktor ay maaaring humiling na ikaw ay sumailalim sa iba pang mga pagsusuri tulad ng mga sumusunod.

Ultrasound. Kapag kailangang makumpirma ang hinala ng doktor, maaari siyang humingi ng ultrasound. Sa pamamagitan ng mga soundwaves makakakuha ng larawan ang aparato ng iyong matris para makita at masukat ang myoma. Ipapatong ng doktor o technician ang aparato sa iba’t ibang bahagi ng iyong tiyan para makita ang kabuuan ng iyong matris. Pwede ring ipasok niya ang transducer sa pwerta ng pasyente para makuha ng husto ang larawan ng matris.

Mga pagsusuri sa laboratoryo. Kapag ikaw ay may abnormal na pagdurugo tuwing regla, ang iyong doktor ay maaaring humiling ng karagdagan pang mga pagsusuri para malaman ang pinakang sanhi ng pagdurugo. Maaaring kasama sa mga pagsusuring ito ang complete blood count o CBC para makita kung ikaw ay may anemia dahil sa pangmatagalang pagdurugo tuwing regla. Maaaring isagawa din ang iba pang mga pagsusuri sa dugo para malaman ang sanhi ng pagdurugo at posibleng problema sa thyroid.


ad