Kanser sa Lalamunan, Mga Sanhi at Sintomas Nito


ad

Ang kanser sa lalamunan ay maaaring hatiin sa dalawang kategoriya, ang pharyngeal cancer at ang laryngeal cancer. Ang pharyngeal cancer ay nabubuo sa pharynx, ang puwang na matatagpuan sa likod ng ilong at bibig. Ang laryngeal cancer naman ay nabubuo sa larynx, sa mismong voice box o vocal cords.

Ang kanser sa lalamunan ay hindi gaanong laganap kumpara sa iba pang uri ng mga kanser. Sinasabi ng mga dalubhasa na isang porsyento lamang ng mga adulto ang tinatamaan ng pharyngeal cancer sa buong buhay nila at 0.3 naman ang tinatamaan ng laryngeal cancer.

Sintomas ng kanser sa lalamunan

Mahirap malaman na ikaw ay may kanser sa maagang yugto nito. Subalit may mga sintomas naman na magpapakita na ikaw ay potensyal na may kanser sa lalamunan, tulad ng mga sumusunod:

 • Pagbabago sa boses mo
 • Kahirapan sa paglunok ng laway, tubig o pagkain
 • Pagbawas ng timbang
 • Pamamaga ng lalamunan
 • Hindi nagagamot na ubo
 • Pag ubo ng dugo
 • Pamamaga ng kulani sa leeg
 • Matunog na paghinga
 • Masakit na tainga
 • Pamamaos

Kumunsulta agad sa doktor kung nararanasan moa ng alinman sa mga sintomas na ito at hindi gumagaling sa loob ng dalawang linggo.

Sanhi ng kanser sa lalamunan

Ang mga lalaki ay mas posibleng tamaan ng kanser sa lalamunan kumpara sa mga babae. May mga gawaing nakadaragdag sa panganib na magkaroon nito ang isang tao, kasama diyan ang:

 • Paninigarilyo
 • Sobrang pag inom ng alak
 • Kakulangan sa vitamin A
 • Pagkakahantad sa asbestos
 • Kawalan ng tamang pangangalaga sa kalusugan ng bibig

Ang kanser sa lalamunan ay maaari ring iugnay sa partikular na mga uri ng impeksyon na dala ng human papillomavirus o HPV. Ang HPV ay isang sakit naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik
Ang kanser na ito ay maiuugnay din sa iba pang uri ng mga kanser. Halimbawa ang ilan sa mga pasyenteng may kanser sa bibig ay maaaring may kanser din sa baga o sa pantog. Ito’y sapagkat ang kanser sa lalamunan ay pwedeng agad na kumalat sa iba pang bahagi ng katawan

Pag iwas sa kanser sa lalamunan

Ang totoo, walang eksaktong paraan para makaiwas na magkaroon ng kanser sa lalamunan o kanser sa bibig, subalit may mga hakbang na pwede mong gawin para mabawasan ang panganib na magkaroon ka nito, tulad ng mga sumusunod:
Huminto ka na sa paninigarilyo! Gumamit ng mga produktong pwedeng pamalit sa adiksyon sa nikotina o kaya ay makipag usap sa doktor kung paano gagamutin ang adiksyong ito
Bawasan ang pag inom ng alak! Limitahan sa dalawang basong alak ang iinumin araw araw kung ikaw ay lalaki at isang baso naman kung ikaw ay babae.
Mamuhay ng malusog! Kumain ng maraming prutas, gulay at karneng walang taba. Bawasan ang pagkain ng taba at asin at mag ehersisyo para pumayat. Ang ehersisyo ay hindi dapat bumaba sa 150 minuto bawat linggo.
Umiwas sa HPV! Dahil sa ang HPV na nakukuha sa pakikipagtalik ay pwedeng maging sanhi ng kanser sa bibig, dapat na maging kontento ka na sa isang katalik o kaya naman ay siguraduhing may proteksyon ka sa pakikipagtalik. Makipag-usap sa doktor tungkol sa mga pakinabang ng bakuna laban sa HPV.


ad