About

TUNGKOL SA AMIN

Ang website na Mga-kanser.com ay isang proyekto na ang layunin ay imulat ang kamalayan ng mga Pilipino sa iba’t ibang uri ng kanser at mga pamamaraan kung paano ito gagamutin. Ang mga Mga-kanser.com ay sinimulang ilathala noong 2016 at nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon. Ang mga tagapangasiwa ng website na ito ay kasalukuyang nakahimpil sa General Santos City, Philippines.

Batid natin na ang isa sa mga sakit na pumapatay sa mga Pinoy ay ang iba’t ibang uri ng mga kanser. Ang kanser ay nagagamot kung maaga itong natutuklasan at nalulunasan. Ngunit dahil sa kadalasan nang kulang sa impormasyon ang mga tao dito sa ating bansa ukol sa mga sintomas ng kanser, ang sakit na ito ay kadalasan nang nadidiskubre kung kailan nasa ikamamatay na yugto na ito. Ang misyon ng Mga-kanser.com ay mamahagi ng libre ngunit tumpak na mga impormasyon ukol sa kanser, mga sintomas at mga pamamaraan ng paggamot sa sakit na ito. Nagbibigay rin ito ng praktikal na mga tips para makaiwas sa pagkakaroon ng kanser.

Babala: Bagaman maingat na sinuri ang mga impormasyon bago ito ilathala sa Mga-kanser.com, ang mga impormasyong ihinaharap sa website na ito ay hindi maaaring gawing kahalili ng ekspertong opinyon ng mga doktor. Palaging iminumungkahi ng may akda ng Mga-kanser.com ang pagsangguni sa mga espesyalista.